Privacyverklaring van NewFysic B.V.

Privacyverklaring van NewFysic B.V.

Privacyverklaring van NewFysic B.V.

Contactgegevens:
Spinnerij 69
1185 ZS AMSTELVEEN
www.NewFysic.nl

tel: 088-3230001
kvk: 30240739

De Functionaris Gegevensbescherming van NewFysic is te bereiken via FG@newfysic.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de verkoop van onze producten en het verlenen van onze diensten.

NewFysic verwerkt je persoonsgegevens omdat
a. je je hebt aangemeld op onze website of
b. omdat je deze persoonsgegevens met dat doel aan ons verstrekt hebt bij één van onze  vestigingen of op onze website omdat je gebruik maakt van onze producten en diensten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam,
 • geslacht,
 • geboortedatum,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • IP-adres,
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch,
 • locatiegegevens,
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website,
 • internetbrowser en apparaat type.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
NewFysic verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheidsgegevens.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
NewFysic verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • a.) Om jou te informeren op basis van de door jou gegeven toestemming:- je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  - verzenden van onze nieuwsbrief, mailing en/of reclamefolder;
  - je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • b.) Om de tussen jou en NewFysic gesloten overeenkomst goed uit te voeren:
  - het afhandelen van jouw bestelling en betaling;
  - om goederen en diensten bij je af te leveren;
  - het verstrekken aan jou van ondersteuning tijdens het afslanken en voedingsadvies;
 • - je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  c.) Ter uitvoering van het gerechtvaardigd belang van NewFysic om aan te kunnen tonen dat de producten die zijn verkocht en de adviezen die zijn verstrekt / de begeleiding die is gegeven door ons, onze personal coaches en/of onze diëtisten, bij jouw gezondheidsprofiel passen zoals die door jou is opgegeven.
 • d.) NewFysic verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben op basis van belastingwetten.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
De diëtisten en personal coaches van NewFysic geven gepersonaliseerd advies op basis van de door jou verstrekte gegevens.
Maar naast deze personen neemt NewFysic op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over voedingsadvies en ondersteuning bij het afslanken. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NewFysic) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NewFysic bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • a.) Alle persoonsgegevens van personen die zich wel hebben aangemeld, maar niet binnen 2 jaar na aanmelding een bestelling hebben geplaatst worden vernietigd, met uitzondering van:
  - voor- en achternaam;
  - e-mailadres.
  Deze laatstgenoemde gegevens worden bewaard en gebruikt voor het verzenden van nieuws, totdat jij je afmeldt door op de “unsubscribe” knop onder aan de e-mail te drukken.
 • b.) Alle persoonsgegevens (waaronder de bijzondere persoonsgegevens) van personen die zich hebben aangemeld en een bestelling hebben geplaatst worden bewaard voor de doelen als onder punt 3 omschreven. Op basis hiervan worden de betreffende persoonsgegevens gedurende 5 jaar na het laatste advies (of jouw laatste bestelling) bewaard.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
NewFysic verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. NewFysic verstrekt de persoonsgegevens uitsluitend aan de voedingsdeskundige of diëtist die persoonlijk contact met jou heeft voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

NewFysic kan contact met je opnemen via e-mail om je uit te nodigen om alle diensten en / of producten die je van ons ontvangen hebt te beoordelen. Met als doel jouw feedback te verzamelen en onze diensten en producten te verbeteren. We gebruiken een extern bedrijf, Trustpilot, om je feedback te verzamelen, wat betekent dat we je naam, e-mailadres en referentienummer met Trustpilot delen voor het doel. Als je meer wilt lezen over hoe Trustpilot je gegevens verwerkt, kun je hun privacy beleid hier vinden.

NewFysic kan dergelijke beoordelingen ook gebruiken in ander promotiemateriaal en media voor onze reclame- en promotiedoeleinden

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NewFysic gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@newfysic.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy.
NewFysic zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Het kan zijn dat we jouw persoonsgegevens ondanks jouw expliciete verzoek bewaren gelet op de belangen van NewFysic zoals uiteengezet onder punt 5 onder b. (bewaartermijn).
NewFysic wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NewFysic neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice (info@newfysic.nl) of de Functionaris Gegevensbescherming (FG@newfysic.nl).